Bókhald

Bókhald

Afstemming

Afstemming

Bankaafstemming almennt Með bankaafstemmingunni er hægt að stemma bankareikninga af jafnóðum og hafa þá rétta. Engin sjálfvirk pörun á sér stað nema að því undanskildu að færslur vegna innborgana á kröfum parast sjálfvirkt við reikninga. Sækja...

Avatar

Skrifað af Bjorn Hr Bjornsson

uppfært 5 mánuðum síðan

Bankatenging og kröfustofnun

Þú getur nýtt þína bankatengingu og kröfustofnun undir þjónustuleiðunum Allur pakkinn, Þéttur, Laun og Nettur. Við hvetjum alla til að nýta sér þessa þjónustu því með henni birtast kröfur í netbanka viðskiptavinar þíns, færslur á reikningum eru...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært um 1 mánuði síðan

Afstemming á dagbókarfærslum

Þegar verið er að stemma af færslur sem færðar hafa verið í dagbók er valið "Annað". Þar birtast færslur sem færðar hafa verið í dagbók á viðkomandi bankareikning og hægt að jafna þær á móti bankafærslu.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Algengar aðgerðir í afstemmingu

Bóka greiðslur milli reikninga Smellt er á annað til hægri við hlið bankafærslunnar og síðann á plúsinn (+) til þess að búa til nýja færslu í Payday. Valið er fjárhagur í Tegund og síðan mótlykill í dálknum Lykill, þ.e. hinn bankareikningurinn á...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 3 mánuðum síðan

Innborgun frá kortafyrirtækjum bókuð í gegnum afstemmingu

Til að bóka greiðslur frá kortafyrirtækjum í gegnum afstemmingu er valið "Annað" og svo smellt á + táknið.  Síðan er valið Fjárhagur og þar þarf að færa tvær færslur, eina á bókhaldslykilinn þar sem krafan á kortafyrirtækið var bókuð og hina á...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 4 mánuðum síðan

Bankareikningur stemmir ekki, hvað er til ráða?

Þegar verið er að vinna með afstemminguna og búið að stemma af allar færslur á bankareikningi en bankareikningur stemmir ekki eru algengustu atriðin sem þarf að skoða: Upphafsstaða á bankareikningi er ekki rétt. Upplýsingar um hvernig...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Almennt

Bókhaldslyklar

Dagbók

Dagbók almennt

Dagbók er notuð til að færa þær færslur sem kerfið færir ekki sjálfvirkt eða ekki eru færðar í gegnum útgjaldasíðuna. Hægt er til dæmis að færa útgjöld og greiðslur á þeim í gegnum útgjaldasíðu sem mælt er með eða í gegnum dagbók.   Dagbók er...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Færa greiðslur á VSK uppgjöri

Færsla á greiðslum vegna VSK uppgjörs eru færðar í gegnum Bókhald > Dagbók. Ef um greiðslu á VSK er að ræða er greiðslan færð með þessum hætti: Fjárhagur > Uppgjörsreikningur VSK og mótfærslan er sá bankareikningur sem greitt var út af.  Ef um...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Innborganir í erlendri mynt

Þegar innborgun frá erlendum viðskiptavin er bókuð er best að gera það með eftirfarandi hætti. Upprunaleg upphæð reiknings er færð í kredit á viðskiptavin (og viðeigandi sölureikning ef við á) í íslenskum krónum og upphæð sem greidd var inn á...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

VSK vegna innflutnings

Þegar innskattur vegna innflutnings er bókaður þarf að gera það í gegnum dagbók. Fært er á lyklana handfærður innskattur og á móti á banka eða þann aðilla sem lánaði fyrir VSK.  Sjá meðfylgjandi mynd:

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Algengar bókhaldsaðgerðir í dagbók

Gjöld bókuð Þegar gjöld er færð þarf að velja gjaldalykil. Mótlykillinn fer svo eftir því hvort gjöldin hafi verið staðgreidd eða færð til skuldar á lánardrottinn. Meðfylgjandi eru dæmi um hvort tveggja: Tekjur bókaðar  Sama á við hér, tekjulykill...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Ógreidd laun og launatengd gjöld á mælaborði

Færa þarf greiðslur á launum og launutengdum gjöldum inn í Bókhald > Dagbók svo staða á ógreiddum launatengdum gjöldum sé rétt á mælaborði. Sjá nánar: Bóka greiðslur á launatengdum gjöldum

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Bóka greiðslur á launatengdum gjöldum

Þegar laun og launatengd gjöld eru greidd þarf að færa þær færslur í gegnum dagbók í bókhaldi. Til að geta bókað er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um upphæðir og dagsetningar á þessum greiðslum. Útborguð laun eru færð á "Ógreidd laun" í fjárhag...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Innlestur á færslum úr Excel

Hægt er að lesa inn færslur úr Excel skjali inn í dagbók ( Aðgerðir > Hlaða upp skrá ). Til verða nýjar færslur í dagbókinni sem hægt er að breyta og bóka. Til að lesa inn Excel skjal þarf skjalið að vera á ákveðnu formi. ATH! Ekki er hægt að...

Avatar

Skrifað af Bjorn Hr Bjornsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Bóka innborganir frá greiðsluþjónustum

Þegar innborgun er bókuð frá greiðsluþjónustum (s.s. SaltPay,  Rapyd, Valitor, Kass, Aur, Pei, Netgíró, PayPal og fleiri ) er það gert með þessum hætti: Upphæð sem verið er að gera upp fyrir hjá greiðsluþjónustu (þ.e. heildarupphæð sölu) sett í...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 3 mánuðum síðan

Fyrirframgreidd laun

Þegar laun eru greidd fyrirfram þá þarf bóka það í dagbók sem og setja á frádráttarliðinn "Fyrirframgreidd laun" á tiltekinn starfsmann við næstu launakeyrslu. Byrja á því að bóka greiðsluna í gegnum dagbók með þessum hætti. Ógreidd laun í debet...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 6 mánuðum síðan

Fyrirframgreidd opinbergjöld (skattur)

Þegar opinbergjöld eru greidd fyrirfram eru þau færð í dagbók á lykil 3930 fyrirframgreidd opinbergjöld.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 4 mánuðum síðan

Afborganir lána

Þegar bókaðar eru afborganir lána þarf amk að færa það í þrem línum.   Þetta er gert í dagbók.   Fyrsta færslan fer til lækkunar á láninu.  Næsta eru vextir og sú þriðja út af banka.  Einnig getur þurft að bæta við fleiri línum t.d. fyrir...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 4 mánuðum síðan

Færslubók

Hreyfingalisti

Lánardrottnar

Efnahagsreikningur

Rekstrarreikningur

Pröfjöfnuður