Bókhald

Bókhald

Greiðslumátar

Greiðslumátar fyrir útgjöld: Þegar greiðslur á t.d. útgjöldum eru færðar er hægt að velja um mismunandi greiðslumáta. Í upphafi eru nokkrir greiðslumátar skilgreindir þ.e. þeir bankareikningar sem búið er að setja upp, kreditkort og skuld við eiga...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

November 10, 2022

Lán frá eiganda/skuld við eiganda

Þegar verið er að bóka kostnað sem er útlagður af eiganda er gott að halda utan um það á sérstökum bókhaldslykli. Þessi bókhaldslykill er nú þegar til í kerfinu með nafnið "Skuld við eiganda" (4460). Þegar útgjöld eru bókuð er þá þessi lykill vali...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

October 26, 2023

Opna/loka fjárhagsári

Til þess að opna eða loka fjárhagsári er smellt á Stillingar > Fyrirtæki > Bókhald. Athugið að ekki er hægt að loka núverandi fjárhagsári. Loka fjárhagsári Þá lokast á allar bókanir í færslubók á þetta ár, þar með talið reikninga, la...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

November 22, 2023

Fylgiskjalanúmer

Í Payday bókhaldi er notast við 3 forskeyti í fylgiskjalanúmerum sem kerfið úthlutar sjálfkrafa. L: fer fyrir framan laun og launatengd gjöld. S: Fer fyrir framan innborgun á reikning og einnig fyrir framan útgjöld. SR: fer fyrir framan sölureikni...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

August 29, 2022

Flýtilyklar

Helstu flýtilykla aðgerðir

Avatar

Skrifað af Bjorn Hr Bjornsson

February 18, 2023

Bóka innborgun á hlutafé

a

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

April 25, 2023

Bóka arðgreiðslur

Þegar bóka þarf arðgreiðslur er það bókað í dagbók. Það sem á að greiða út í arð fer á lykilinn "óráðstafað eigið fé - 5120" í debet Fjármagnstekjuskatt þarf að greiða til skattsins fyrir arð sem er 22% og er það bókað á lykilinn "ógreiddir skatta...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

February 10, 2023

Bóka kaup á bíl/bifreið

Þegar kaup á bifreið er bókuð er það gert í gegnum dabók. Bóka kaup á bíl með VSK: Bókað er á Bifreiðar (3122) í Debet og VSK prósenta valinn. Á móti er bókað sá greiðslumáti sem greitt var með. Ef staðgreitt var af banka er bankareikningur valinn...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

August 10, 2023

Bóka birgðir

Þegar birgðir eru bókaðar er það gert í dagbók. Bókað er í debet á birgðir (3300) og á móti er Vörukaup innlend/erlend (2100,2110)

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

September 18, 2023

Bóka greiðslu á útvarpsgjaldi

Bóka útvarpsgjald

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

September 13, 2023

Færa stöður á inn- og útskattslyklum yfir á uppgjörsreikning VSK

Þegar VSK skýrslu er skilað inn handvirkt hjá RSK.is þá þarf að núlla út stöður á inn og úskattslyklum á viðeigandi tímabil og mismunur færður á uppgjörsreiknign VSK. Sjá mynd:  Tengdar greinar: Breytingar á tíðni VSK skila

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

December 1, 2023

Breytingar á tíðni VSK skila

Kerfið sækir sjálfkrafa frá skattinum hver tíðni VSK skila er. Ef breytingar eru á tíðni VSK skila þarf oft að senda handvirkt fyrst svo breyting geti átt sér stað. Breyting frá ársskilum yfir í tveggja mánaða skil: Þegar breyta á úr árskilum yfir...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

December 1, 2023

Afstemming

Afstemming

Bankaafstemming almennt Með bankaafstemmingunni er hægt að stemma bankareikninga af jafnóðum og hafa þá rétta. Engin sjálfvirk pörun á sér stað nema að því undanskildu að færslur vegna innborgana á kröfum parast sjálfvirkt við reikninga. Sækja gög...

Avatar

Skrifað af Bjorn Hr Bjornsson

July 5, 2022

Bankatenging og kröfustofnun

Þú getur nýtt þína bankatengingu og kröfustofnun undir þjónustuleiðunum Allur pakkinn, Þéttur, Laun og Nettur. Við hvetjum alla til að nýta sér þessa þjónustu því með henni birtast kröfur í netbanka viðskiptavinar þíns, færslur á reikningum eru só...

Avatar

Skrifað af Payday

October 19, 2022

Afstemming á dagbókarfærslum

Þegar verið er að stemma af færslur sem færðar hafa verið í dagbók er valið "Annað". Þar birtast færslur sem færðar hafa verið í dagbók á viðkomandi bankareikning og hægt að jafna þær á móti bankafærslu.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

June 10, 2022

Algengar aðgerðir í afstemmingu

Bóka greiðslur milli reikninga Kerfið sér sjálfkrafa millifærslur milli eigin reikninga og parar báðar færslurnar rétt svo notandinn þarf ekkert að gera. Bóka innborgun á kreditkort Smellt er á annað til hægri við hlið bankafærslunar og síðan smel...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

September 28, 2023

Innborgun frá kortafyrirtækjum bókuð í gegnum afstemmingu

Til að bóka greiðslur frá kortafyrirtækjum í gegnum afstemmingu er valið "Annað" og svo smellt á + táknið.  Síðan er valið Fjárhagur og þar þarf að færa tvær færslur, eina á bókhaldslykilinn þar sem krafan á kortafyrirtækið var bókuð og hina á gja...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

August 9, 2022

Bankareikningur stemmir ekki, hvað er til ráða?

Þegar verið er að vinna með afstemminguna og búið að stemma af allar færslur á bankareikningi en bankareikningur stemmir ekki eru algengustu atriðin sem þarf að skoða: Upphafsstaða á bankareikningi er ekki rétt. Upplýsingar um hvernig upphafsstöðu...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

June 10, 2022

Bóka greiðslu á útvarpsgjaldi

Bóka útvarpsgjald

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

September 13, 2023

Almennt

Bókhaldslyklar

Dagbók

Dagbók almennt

Dagbók er notuð til að færa þær færslur sem kerfið færir ekki sjálfvirkt eða ekki eru færðar í gegnum útgjaldasíðuna. Hægt er til dæmis að færa útgjöld og greiðslur á þeim í gegnum útgjaldasíðu sem mælt er með eða í gegnum dagbók.   Dagbók er eink...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

June 10, 2022

Færa greiðslur á VSK uppgjöri

Færsla á greiðslum vegna VSK uppgjörs eru færðar í gegnum Bókhald > Dagbók. Greiðsla á VSK: Ef um greiðslu á VSK er að ræða er greiðslan færð með þessum hætti: Fjárhagur > Uppgjörsreikningur VSK og mótfærslan er sá bankareikningur sem greitt var ú...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

January 18, 2023

Innborganir í erlendri mynt

Þegar innborgun frá erlendum viðskiptavin er bókuð er best að gera það með eftirfarandi hætti. Upprunaleg upphæð reiknings er færð í kredit á viðskiptavin (og viðeigandi sölureikning ef við á) í íslenskum krónum og upphæð sem greidd var inn á bank...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

June 10, 2022

VSK og innflutningsgjöld vegna innflutnings/VSK í tolli

Gjöld sem greidd eru vegna innflutnings (aðflutningsgjöld) má í flestum tilfellum skipta í tvennt. VSK af innflutningi (handfærður innskattur) og vörugjöld. Í dæminu hér að neðan eru innflutningsgjöldin færð með vörukaupum í gegnum dagbók. Tengdar...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

December 1, 2023

Algengar bókhaldsaðgerðir í dagbók

Gjöld bókuð Þegar gjöld er færð þarf að velja gjaldalykil. Mótlykillinn fer svo eftir því hvort gjöldin hafi verið staðgreidd eða færð til skuldar á lánardrottinn. Meðfylgjandi eru dæmi um hvort tveggja: Tekjur bókaðar  Sama á við hér, tekjulykill...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

January 4, 2023

Ógreidd laun og launatengd gjöld á mælaborði

Færa þarf greiðslur á launum og launutengdum gjöldum inn í Bókhald > Dagbók svo staða á ógreiddum launatengdum gjöldum sé rétt á mælaborði. Sjá nánar: Bóka greiðslur á launatengdum gjöldum

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

June 10, 2022

Bóka greiðslur á launatengdum gjöldum

Þegar laun og launatengd gjöld eru greidd þarf að færa þær færslur í gegnum dagbók í bókhaldi. Til að geta bókað er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um upphæðir og dagsetningar á þessum greiðslum. Útborguð laun: Útborguð laun eru færð á "Ógreidd la...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

May 12, 2023

Innlestur á færslum úr Excel

Hægt er að lesa inn færslur úr Excel skjali inn í dagbók ( Aðgerðir > Hlaða upp skrá ). Til verða nýjar færslur í dagbókinni sem hægt er að breyta og bóka. Til að lesa inn Excel skjal þarf skjalið að vera á ákveðnu formi. ATH! Ekki er hægt að les...

Avatar

Skrifað af Bjorn Hr Bjornsson

October 9, 2023

Bóka innborganir frá greiðsluþjónustum

Þegar innborgun er bókuð frá greiðsluþjónustum (s.s. SaltPay,  Rapyd, Valitor, Kass, Aur, Pei, Netgíró, PayPal og fleiri ) er það gert með þessum hætti: Byrja þarf að stofna bókhaldslykil fyrir hverja greiðsluþjónustu Stofna bókhaldslykil: Smellt...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

April 26, 2023

Fyrirframgreidd laun

Þegar laun eru greidd fyrirfram þá þarf bóka það í dagbók sem og setja á frádráttarliðinn "Fyrirframgreidd laun" á tiltekinn starfsmann við næstu launakeyrslu. Byrja á því að bóka greiðsluna í gegnum dagbók með þessum hætti. Ógreidd laun í debet o...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

June 10, 2022

Fyrirframgreidd opinbergjöld (skattur)

Þegar opinbergjöld eru greidd fyrirfram eru þau færð í dagbók á lykil 3930 fyrirframgreidd opinbergjöld.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

August 10, 2022

Afborganir lána

Þegar bókaðar eru afborganir lána þarf amk að færa það í þrem línum.   Þetta er gert í dagbók.   Fyrsta færslan fer til lækkunar á láninu.  Næsta eru vextir og sú þriðja út af banka.  Einnig getur þurft að bæta við fleiri línum t.d. fyrir seðilgja...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

August 10, 2022

Bóka arðgreiðslur

Þegar bóka þarf arðgreiðslur er það bókað í dagbók. Það sem á að greiða út í arð fer á lykilinn "óráðstafað eigið fé - 5120" í debet Fjármagnstekjuskatt þarf að greiða til skattsins fyrir arð sem er 22% og er það bókað á lykilinn "ógreiddir skatta...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

February 10, 2023

Bóka kaup/sölu á hlutabréfum

Þegar hlutabréf eru keypt er það bókað í dagbók eða afstemmingu. Aðrar peningalegar eignir (3290) er sett í debet og kredit á bankareikning. Þegar hlutabréf eru seld er þetta þá bókað öfugt. Kredit á Aðrar peningalegar eignir (3290) og debet á ban...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

April 27, 2023

Bóka innborgun á hlutafé

a

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

April 25, 2023

Bóka birgðir

Þegar birgðir eru bókaðar er það gert í dagbók. Bókað er í debet á birgðir (3300) og á móti er Vörukaup innlend/erlend (2100,2110)

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

September 18, 2023

Bóka greiðslu á útvarpsgjaldi

Bóka útvarpsgjald

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

September 13, 2023

Færslubók

Hreyfingalisti

Lánardrottnar

Efnahagsreikningur

Rekstrarreikningur

Pröfjöfnuður