Bókhald

Bókhald

Greiðslumátar

Greiðslumátar fyrir útgjöld: Þegar greiðslur á t.d. útgjöldum eru færðar er hægt að velja um mismunandi greiðslumáta. Í upphafi eru nokkrir greiðslumátar skilgreindir þ.e. þeir bankareikningar sem...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Lán frá eiganda

Þegar verið er að bóka kostnað sem er útlagður af eiganda er gott að halda utan um það á sérstökum bókhaldslykli. Stofna þarf lykilinn og haka við "Nota fyrir greiðslur". Þá er búið að búa til...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 2 mánuðum síðan

Opna/loka fjárhagsári

Til þess að opna eða loka fjárhagsári er smellt á Stillingar > Fyrirtæki > Bókhald. Athugið að ekki er hægt að loka núverandi fjárhagsári. Loka fjárhagsári Þá lokast á allar bókanir í færslubók á...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 2 mánuðum síðan

Afstemming

Afstemming

Bankaafstemming almennt Með bankaafstemmingunni er hægt að stemma bankareikninga af jafnóðum og hafa þá rétta. Engin sjálfvirk pörun á sér stað nema að því undanskildu að færslur vegna innborgana á kröfum parast sjálfvirkt við reikninga. Sækja...

Avatar

Skrifað af Bjorn Hr Bjornsson

uppfært um 1 mánuði síðan

Bankatenging og kröfustofnun

Þú getur nýtt þína bankatengingu og kröfustofnun undir þjónustuleiðunum Allur pakkinn, Þéttur, Laun og Nettur. Við hvetjum alla til að nýta sér þessa þjónustu því með henni birtast kröfur í netbanka viðskiptavinar þíns, færslur á reikningum eru...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 6 mánuðum síðan

Afstemming á dagbókarfærslum

Þegar verið er að stemma af færslur sem færðar hafa verið í dagbók er valið "Annað". Þar birtast færslur sem færðar hafa verið í dagbók á viðkomandi bankareikning og hægt að jafna þær á móti bankafærslu.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Algengar aðgerðir í afstemmingu

Bóka greiðslur milli reikninga Smellt er á annað til hægri við hlið bankafærslunnar og síðann á plúsinn (+) til þess að búa til nýja færslu í Payday. Valið er fjárhagur og síðan mótlykill, þ.e. hinn bankareikningurinn á móti. Greiðsla á VSK...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 2 mánuðum síðan

Innborgun frá kortafyrirtækjum bókuð í gegnum afstemmingu

Til að bóka greiðslur frá kortafyrirtækjum í gegnum afstemmingu er valið "Annað" og svo smellt á + táknið.  Síðan er valið Fjárhagur og þar þarf að færa tvær færslur, eina á bókhaldslykilinn þar sem krafan á kortafyrirtækið var bókuð og hina á...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært fyrir 2 dögum

Bankareikningur stemmir ekki, hvað er til ráða?

Þegar verið er að vinna með afstemminguna og búið að stemma af allar færslur á bankareikningi en bankareikningur stemmir ekki eru algengustu atriðin sem þarf að skoða: Upphafsstaða á bankareikningi er ekki rétt. Upplýsingar um hvernig...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Almennt

Að byrja að nota Payday Bókhald

Þegar byrjað er að nota Payday bókhald færir kerfið þær færslur sem skráðar eru í kerfið frá upphafsdagsetningu bókhalds en hún er stillt undir Stillingar > Fyrirtæki > Bókhald.   Til að stöður á fjárhagslyklum, viðskiptavinum og lánardrottnum séu...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

VSK sundurliðun

VSK sundurliðun sýnir sundurliðun á VSK stofni og VSK upphæð eftir %. Skýrslan sýnir sundurliðun bæði eftir RSK lyklum og bókhaldslyklum undir sitthvorri síðunni í Excel skjalinu. Skýrsluna er að finna undir Yfirlit > Virðisaukaskattur > Aðgerðir...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Opna eða loka rekstrarári

Ekki er nauðsynlegt að opna eða loka rekstrarári eins og almennt þekkist í flestum kerfum. Kerfið birtir rekstrarniðurstöðu tímabilsins á óráðstafað eigið fé sjálfkrafa.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 3 mánuðum síðan

Bókhaldslyklar

Bókhaldslyklar í upphafi

Þegar farið er inn í Payday bókhald í fyrsta sinn er búið að skilgreina bókhaldslykla. Þeir lyklar sem eru fyrir í kerfinu eru þeir sömu og koma fram á skattframtali. Bókhaldslykla má finna undir Bókhald > Bókhaldslyklar.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært um 2 mánuðum síðan

Stofna, breyta, eyða eða fela bókhaldslykil

Hægt er að breyta núverandi lyklum svo sem nafni, tegund o.þ.h. Stofna nýja lykla með því að smella á Bókhald > Bókhaldslyklar. Velja “Nýr lykill “ uppi í hægra horninu. Hægt er að eyða lyklum ef ekki eru neinar færslur á honum. Ef komnar eru...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært fyrir 8 dögum

Lán frá eiganda

Þegar verið er að bóka kostnað sem er útlagður af eiganda er gott að halda utan um það á sérstökum bókhaldslykli. Stofna þarf lykilinn og haka við "Nota fyrir greiðslur". Þá er búið að búa til greiðslumáta. Þegar er svo verið að skrá útgjöld þá er...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 2 mánuðum síðan

Dagbók

Dagbók almennt

Dagbók er notuð til að færa þær færslur sem kerfið færir ekki sjálfvirkt eða ekki eru færðar í gegnum útgjaldasíðuna. Hægt er til dæmis að færa útgjöld og greiðslur á þeim í gegnum útgjaldasíðu sem mælt er með eða í gegnum dagbók.   Dagbók er...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Færa greiðslur á VSK uppgjöri

Færsla á greiðslum vegna VSK uppgjörs eru færðar í gegnum Bókhald > Dagbók. Ef um greiðslu á VSK er að ræða er greiðslan færð með þessum hætti: Fjárhagur > Uppgjörsreikningur VSK og mótfærslan er sá bankareikningur sem greitt var út af.  Ef um...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Innborganir í erlendri mynt

Þegar innborgun frá erlendum viðskiptavin er bókuð er best að gera það með eftirfarandi hætti. Upprunaleg upphæð reiknings er færð í kredit á viðskiptavin (og viðeigandi sölureikning ef við á) í íslenskum krónum og upphæð sem greidd var inn á...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

VSK vegna innflutnings

Þegar innskattur vegna innflutnings er bókaður þarf að gera það í gegnum dagbók. Fært er á lyklana handfærður innskattur og á móti á banka eða þann aðilla sem lánaði fyrir VSK.  Sjá meðfylgjandi mynd:

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Algengar bókhaldsaðgerðir í dagbók

Gjöld bókuð Þegar gjöld er færð þarf að velja gjaldalykil. Mótlykillinn fer svo eftir því hvort gjöldin hafi verið staðgreidd eða færð til skuldar á lánardrottinn. Meðfylgjandi eru dæmi um hvort tveggja: Tekjur bókaðar  Sama á við hér, tekjulykill...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Ógreidd laun og launatengd gjöld á mælaborði

Færa þarf greiðslur á launum og launutengdum gjöldum inn í Bókhald > Dagbók svo staða á ógreiddum launatengdum gjöldum sé rétt á mælaborði. Sjá nánar: Bóka greiðslur á launatengdum gjöldum

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Bóka greiðslur á launatengdum gjöldum

Þegar laun og launatengd gjöld eru greidd þarf að færa þær færslur í gegnum dagbók í bókhaldi. Til að geta bókað er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um upphæðir og dagsetningar á þessum greiðslum. Útborguð laun eru færð á "Ógreidd laun" í fjárhag...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Innlestur á færslum úr Excel

Hægt er að lesa inn færslur úr Excel skjali inn í dagbók ( Aðgerðir > Hlaða upp skrá ). Til verða nýjar færslur í dagbókinni sem hægt er að breyta og bóka. Til að lesa inn Excel skjal þarf skjalið að vera á ákveðnu formi. ATH! Ekki er hægt að...

Avatar

Skrifað af Bjorn Hr Bjornsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Bóka innborganir frá greiðsluþjónustum

Þegar innborgun er bókuð frá greiðsluþjónustum (s.s. SaltPay,  Rapyd, Valitor, Kass, Aur, Pei, Netgíró, PayPal og fleiri ) er það gert með þessum hætti: Upphæð sem verið er að gera upp fyrir hjá greiðsluþjónustu (þ.e. heildarupphæð sölu) sett í...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 2 mánuðum síðan

Fyrirframgreidd laun

Þegar laun eru greidd fyrirfram þá þarf bóka það í dagbók sem og setja á frádráttarliðinn "Fyrirframgreidd laun" á tiltekinn starfsmann við næstu launakeyrslu. Byrja á því að bóka greiðsluna í gegnum dagbók með þessum hætti. Ógreidd laun í debet...

Avatar

Skrifað af Larus Orri Stefansson

uppfært 2 mánuðum síðan

Fyrirframgreidd opinbergjöld (skattur)

Þegar opinbergjöld eru greidd fyrirfram eru þau færð í dagbók á lykil 3930 fyrirframgreidd opinbergjöld.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært um 21 klukkustundum síðan

Afborganir lána

Þegar bókaðar eru afborganir lána þarf amk að færa það í þrem línum.   Þetta er gert í dagbók.   Fyrsta færslan fer til lækkunar á láninu.  Næsta eru vextir og sú þriðja út af banka.  Einnig getur þurft að bæta við fleiri línum t.d. fyrir...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært um 21 klukkustundum síðan

Færslubók

Færslubók almennt

Lista yfir allar færslur sem færðar hafa verið í bókhaldinu má finna undir Bókhald > Færslubók. Í færslubók sjást allar bókaðar færslur í kerfinu hvort sem kerfið hefur fært þær sjálft eða þær hafa verið færðar í gegnum útgjaldasíðu eða í gegnum...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Hreyfingalisti

Hreyfingalisti almennt

Hér er að hægt að skoða hreyfingar á öllum fjárhagslyklum, viðskiptavinum og lánardrottnum. Skilgreina má það tímabil sem verið er að skoða og flytja listann út í Excel eða pdf skjal.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Lánardrottnar

Lánardrottnar almennt

Lista yfir lánardrottna má finna undir Bókhald > Lánardrottnar. Hér birtist listi yfir alla lánardrottna sem stofnaðir hafa verið í kerfinu.  Hægt er að búa til nýja lánardrottna ef smellt er á "Nýr lánardrottinn". Hægt er að skoða hreyfingar á...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Stofna eða eyða lánardrottni

Nýr lánardrottinn er stofnaður með því að velja hnappinn í hægra horninu undir Bókhald > Lánardrottnar. Þar er valið hvort um sé að ræða einstakling eða fyrirtæki. Skrifað er nafn eða kennitala og sækir þá kerfið viðkomandi upplýsingar í þjóðskrá...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Stöðulisti

Þegar valið er Bókhald > Lánardrottnar er í hægra horninu hnappurinn Stöðulisti. Hann sýnir stöðu á öllum lánardrottnum á þeirri dagsetningu sem valin er.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Innlestur á lánardrottnum úr Excel

Hægt er að lesa inn lista af lánardrottnum úr Excel undir ( Bókhald > Lánardrottnar >  Aðgerðir > Hlaða upp skrá ). Til að lesa inn Excel skjal þarf skjalið að vera á ákveðnu formi. Formið er hægt að nálgast hér   Mikilvægt er að þetta form sé...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 2 mánuðum síðan

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur almennt

Efnahagsreikning má finna undir Bókhald > Efnahagsreikningur. Hér er hægt að skoða efnahagsreikning á ákveðnum tíma og samanburð við aðrar dagsetningar. Þessa skýrslu er hægt að flytja út í Excel eða pdf skjal. 

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur almennt

Rekstrarreikning má finna undir Bókhald > Rekstrarreikningur. Hér er hægt að skoða rekstrarreikninginn fyrir ákveðið tímabil og samanburð við önnur tímabil. Þessa skýrslu er hægt að flytja út í Excel eða pdf skjal.  Hægt er að smella á tölu í...

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan

Pröfjöfnuður

Prófjöfnuður

Prófjöfnuð má finna undir Bókhald > Prófjöfnuður Prófjöfnuður er listi yfir alla bókhaldslykla yfir ákveðið tímabil og heildarstöðu. Hægt er að að smella á fjárhæðir í prófjöfnuðinum og kemur þá upp listi yfir allar þær færslur sem mynda samtöluna.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 2 mánuðum síðan