Hugtök

Hugtök

Tekjuskattur og útsvar

Skattskyldar tekjur sem einstaklingum ber að greiða. Annars vegar er lagður á tekjuskattur til ríksins samkvæmt lögum og svo hins vegar útsvar sem fer til sveitarfélagsins sem notandinn býr í. Tekjuskattur eða staðgreiðsla er hlutfall af teknum,...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 6 mánuðum síðan

Persónuafsláttur

Persónuafsláttur er föst mánaðarleg upphæð sem reiknuð er til lækkunar á móti staðgreiðslu. Þessi tala getur breyst árlega. Eins og staðan er í dag er þessi upphæð 646.992 kr. á ári eða 53.916  kr. á mánuði. Frekari upplýsingar um persónuafslátt...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 6 mánuðum síðan

Tryggingagjald

Tryggingagjald er gjald sem launagreiðendum ber að greiða af launum launamanna sinna á tekjuári og eftir atvikum af eigin reiknuðu endurgjaldi. Gjaldið er almennt innheimt með staðgreiðslu og skiptist í tryggingagjald og atvinnutryggingagjald....

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 6 mánuðum síðan

Virðisaukaskattur (VSK)

Hér að neðan er hin almenna regla sem gildir um virðisaukaskattskylda aðila: Þeir sem eru með veltu undir 2.000.000 kr. á 12 mánaða tímabili þurfa ekki að skila virðisaukaskatti og þurfa því ekki að skrá sig á virðisauka skattss krá Þeir sem eru...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 6 mánuðum síðan

Lífeyrir

Er sá lífeyrissparnaður sem þeir sem starfa á íslenskum vinnumarkaði safna sér upp til þess að tryggja sér fjárhagslega afkomu á efri árum til viðbótar við lögbundið framlag í lífeyrissjóði og ellilífeyri almannatrygginga. Hjá langflestum...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 10 mánuðum síðan

Stéttarfélag

Stéttarfélag eða verkalýðsfélag er félagasamtök launþega úr tilteknum starfsstéttum stofnað í þeim tilgangi að halda fram sameiginlegum hagsmunum sem tengjast starfi þeirra. Starf stéttarfélaga snýst þannig að jafnaði um starfstengd málefni eins...

Avatar

Skrifað af Payday

uppfært 6 mánuðum síðan

Viðskiptakröfur hjá viðskiptavinum

Þegar sendur er reikningur bókast annars vegar tekjur og hins vegar viðskiptakrafa. Viðskiptakrafa stendur sem eign í bókhaldinu þar til viðskiptavinur hefur greitt kröfuna. 

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan

Lánardrottnar - Viðskiptaskuldir

Þegar útgjöld eru bókuð verða til tvær færslur. Gjaldfærsla og skuldfærsla sem stendur sem viðskiptaskuld í efnahagsreikningi þar til skuldin hefur verið greidd. Hægt er að sjá stöðu lánardrottna undir Bókhald > Lánardrottnar.

Avatar

Skrifað af Stefan Gudmundsson

uppfært 6 mánuðum síðan