Hugtök

Hugtök

6 greinar í safninu

Söfn

Tekjuskattur og útsvar

Skattskyldar tekjur sem einstaklingum ber að greiða. Annars vegar er lagður á tekjuskattur til ríksins samkvæmt lögum og svo hins vegar útsvar sem fer til sveitarfélagsins sem notandinn býr í.Tekjuskattur eða staðgreiðsla er hlutfall af teknum,...

Með Payday

uppfært um 1 ári síðan

Persónuafsláttur

Persónuafsláttur er föst mánaðarleg upphæð sem reiknuð er á móti staðgreiðslu til lækkunar, þessi tala getur breyst árlega. Eins og staðan er í dag er þessi upphæð:646.740 kr. á ári, eða 53.895 kr. á mánuði.Frekari upplýsingar um persónuafslátt er...

Með Payday

uppfært um 1 ári síðan

Tryggingagjald

Gjald sem launagreiðendum ber að greiða af launum launamanna sinna á tekjuári og eftir atvikum af eigin reiknuðu endurgjaldi. Gjaldið er almennt innheimt í staðgreiðslu og skiptist í tryggingagjald og atvinnutryggingagjald.Tryggingagjaldi skal...

Með Payday

uppfært um 1 ári síðan

Virðisaukaskattur (VSK)

Hér að neðan er hin almenna regla sem gildir um virðisaukaskylda aðili: Þeir aðilar sem eru með veltu undir 2.000.000 kr. á 12 mánaða tímabili þurfa ekki að skila virðisauka og þurfa því ekki að skrá sig á virðisaukaskráÞeir aðilar sem eru með...

Með Payday

uppfært 12 mánuðum síðan

Lífeyrir

Er sá lífeyrissparnaður sem þeir sem starfa á íslenskum vinnumarkaði safna sér upp til þess að tryggja sér fjárhagslega afkomu á efri árum til viðbótar við lögbundið framlag í lífeyrissjóði og ellilífeyri almannatrygginga.Hjá langflestum...

Með Payday

uppfært um 1 ári síðan

Stéttarfélag

Stéttarfélag eða verkalýðsfélag er félagasamtök launþega úr tilteknum starfsstéttum stofnað í þeim tilgangi að halda fram sameiginlegum hagsmunum sem tengjast starfi þeirra. Starf stéttarfélaga snýst þannig að jafnaði um starfstengd málefni eins...

Með Payday

uppfært um 1 ári síðan