Þegar laun og launatengd gjöld eru greidd þarf að færa þær færslur í gegnum dagbók í bókhaldi.

Til að geta bókað er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um upphæðir og dagsetningar á þessum greiðslum.

Útborguð laun eru færð á "Ógreidd laun" í fjárhag og á móti út af þeim bankareikningi sem launin voru greidd.


Þegar staðgreiðsla og tryggingagjald er greitt er það fært á lánardrottininn Fjársýsla ríkisins og á móti út af þeim bankareikningi sem greitt er.

Þegar greitt er í lífeyrissjóði er það fært á lánardrottin fyrir viðkomandi lífeyrissjóð og á móti út af þeim bankareikningi sem greitt er.