Söfn

Hvernig virkar Payday?

Með Payday

uppfært 6 mánuðum síðan

Payday heldur utan um allt sem viðkemur launagreiðslum og reikningum notenda sinna á einum og sama stað. Notendur þjónustunnar geta fylgst með innheimtu reikninga, inneign, greiðslu opinberra gjalda og lífeyrissjóðsgreiðslum. Notendum Payday gefst kostur á þremur leiðum til að nýta sér þjónustu fyrirtækisins.

Þjónustuleiðirnar eru eftirfarandi:

  • Í boði hússins - þjónustuleið sem gerir notendum kleift að útbúa og senda reikninga. Notendur geta einnig séð yfirlit yfir allar hreyfingar viðskiptavina auk tengingar við þjóðskrá
  • Nettur - þjónustuleið sem gerir notendum kleift að stofna og senda reikninga, stofna kröfur í netbanka, fá áminningar í tölvupósti um greiðslu reiknings og þegar reikningur er kominn á gjalddaga, sent út áskriftarreikninga til viðskiptavina sinna með reglubundum hætti, útbúið tilboð og sent á viðskiptavini sína, fylgst með sögu reikninga, haldið utan um skráningu kostnaðarliða, skoðað VSK skýrslur, skoðað með grafískum hætti yfirlit yfir tekjur og gjöld. Notendur geta einnig séð yfirlit yfir allar hreyfingar viðskiptavina auk tengingar við þjóðskrá.
  • Allur pakkinn - þjónustuleið sem felur í sér sömu þjónustu og þjónustuleiðin Nettur en að auki sjálfvirk VSK skil, útborgun launa og launaútreikningur, sjálfvirk skil á tekjuskatti og tryggingagjaldi, sjálfvirk skil á skilagreinum til lífeyrissjóða og í endurhæfingarsjóð, sjálfvirk skil á félagsgjöldum til stéttarfélaga , kostur á að flytja eldri reikninga yfir í Payday auk þess að geta fengið yfirlit yfir allar hreyfingar á inneign notenda.

Til að notendur Payday geti nýtt sér þjónustuna eru þeir beðnir um að gefa upp netfang, símanúmer, kennitölu notanda sem er einstaklingur og/eða lögaðili, bankareikningsnúmer, númer veflykla frá Ríkisskattstjóra. Þessar upplýsingar eru allar liður í því að Payday geti þjónustað notendur sína og unnt sé að standa skil á öllum þeim gjöldum sem til falla í rekstri og einnig svo notendur þjónustunnar geti greitt sér út laun.

Til að auka þjónustu við viðskiptavini sína og gera notendum kleift að hafa betri yfirsýn yfir reksturinn safnar Payday saman yfirliti yfir útborganir, opinber gjöld og lífeyrisgreiðslur.

Payday uppfyllir kröfur reglugerðar nr. 505/2013 um rafræna reikninga o.fl. hvað varðar reikningakerfi og rafræna reikninga.

Payday er ekki bókhaldskerfi og það er á ábyrgð notanda að halda utan um bókhald í tengslum við rekstur sinn.

Svaraði þetta spurningunni þinni?